E-konsultacje

 

koszt e-konsultacji: 150zł.
wystawienie recepty na kontynuację leczenia: 50zł.
adres mailowy: edermatolog@gmail.com
telefon kontaktowy : 537 067 770

Nazwa odbiorcy przelewu: Adriana Łukasik Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
ul.
Prof. Bobrzyńskiego 29/32, 30-348 Kraków
numer konta bankowego do wpłaty z dopiskiem “opłata za e-konsultację” : 92 1950 0001 2006 0431 8154 0002 (Idea Bank)

W mailu należy umieścić:

  • dane osobowe pacjenta (imię, nazwisko, numer PESEL oraz adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym) – w celu rejestracji oraz wystawienia e-recepty. W przypadku pacjentów poniżej 18r. także dane opiekuna prawnego
  • numer telefonu
  • potwierdzenie dokonania opłaty za konsultację (pdf)
  • jak najbardziej szczegółowy opis problemu (czas trwania, dotychczas stosowane leczenie, dodatkowe objawy w postaci świądu, bolesności lub pieczenia skóry)
  • posiadane wyniki badań lub dokumentację (może być w formie zdjęcia lub skanu)
  • wyraźne zdjęcie zmian skórnych (najlepiej kilka)

Recepta wystawiana będzie w postaci e-recepty (kod przesyłany mailem lub telefonicznie).

W razie braku możliwości udzielenia odpowiedzi mailowo lub telefonicznie opłata za konsultację zostanie zwrócona lub bez dodatkowej opłaty zostanie wyznaczony termin konsultacji w gabinecie.

W przypadku braku zgody na przesyłanie danych osobowych proszę o osobiste zgłoszenie się do gabinetu.

 

Informacja RODO

Administratorem danych osobowych w ramach korzystania z e-porad jest Adriana Łukasik Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska, z siedzibą ul. prof. Michała Bobrzyńskiego, nr 29, lok. 32, 30-348  Kraków. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia porad medycznych, w tym w formie w formie elektronicznej (e-konsultacje), lub w celu wystawienia e-recepty, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO. Ponadto Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków rachunkowo-podatkowych, ciążących na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Podanie danych osobowych jest niezbędne w ramach korzystania z e-porad. 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich przenoszenia, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do usunięcia danych, otrzymania ich kopii oraz wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Klauzuli informacyjnej – PACJENT oraz w Polityce prywatności.